Η επιχείρηση σας.

                                                         "Ζωγραφίζοντας" με νέες τεχνολογίες

Υλοποιούμε την ιδέα σας σε εικόνα


Με άρτια κατάρτιση γύρω από τη σύγχρονη τεχνολογία στις δημιουργικές εφαρμογές, στον κλάδο των γραφικών τεχνών και των πολυμέσων, το τμήμα της γραφιστικής μας μπορεί να μετατρέψει τη δημιουργική σας ιδέα σε εικόνα.

 

O χώρος της έντυπης και ηλεκτρονικής σχεδίασης επικοινωνιακού υλικού αποτελεί τον κατεξοχήν τομέα των δραστηριοτήτων μας. Από τη επιμέλεια ιστοσελίδων, την ολοκληρωμένη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας, σελιδοποίησης και γραφιστικής με Η/Υ, χειριζόμαστε άψογα τις νέες τεχνολογίες και ταυτόχρονα, επινοούμε και διαμορφώνουμε την ταυτότητα της δικής σας επιχείρησης.