Ειδικές επαγγελματικές κάρτες σε χαρτί 350 γρ.
 Τεμάχια Κωδικός Πλαστικοποίηση ματ ή γυαλιστερή Τιμή
1000 κάρτες CYMO 2 όψεις έγχρωμη εκτύπωση με ειδικό κοπτικό και ματ πλαστικποίηση 79€
1000 κάρτες CYML 2 όψεις έγχρωμη εκτύπωση με απαλό UV ανάγλυφο και ματ πλαστικοποίηση 49€
1000 κάρτες CYMOL 2 όψεις έγχρωμη εκτύπωση απαλό UV και ειδικό κοπτικό 69€
1000 κάρτες VIP 2 όψεις έγχρωμη εκτύπωση με 1 οψη χρυσοτυπία, ειδικό κοπτικό και ματ πλαστικοποίηση 79€
1000 κάρτες CYMLK 2 όψεις έγχρωμη εκτύπωση με έντονη UV επιφάνεια και ματ πλαστικοποίηση 59€
1000 κάρτες KLA

1 όψη έγχρωμη εκτύπωση με απαλό UV ανάγλυφο

πίσω ασπρόμαυρη εκτύπωση και ματ πλαστικοποίηση

39€
1000 κάρτες KLGA

1 όψη έγχρωμη εκτύπωση με ανάγλυφη UV επιφάνεια

πίσω ασπρόμαυρη εκτύπωση και ματ πλαστικο

69€
1000 κάρτες AY

1 όψη έγχρωμη εκτύπωση με 1 όψη επιφάνεια χρυσοτυπίας

πίσω ασπρόμαυρη εκτύπωση και ματ πλαστικοποίηση

49€
1000 κάρτες GY

1 όψη έγχρωμη εκτύπωση με 1 όψη επιφάνεια ασημοτυπίας

πίσω ασπρόμαυρη εκτύπωση και ματ πλαστικοποίηση

59€
1000 κάρτες AYGA

1 όψη έγχρωμη εκτύπωση με ανάγλυφη χρυσοτυπία

πίσω ασπρόμαυρη εκτύπωση και ματ πλαστικοποίηση

69€
1000 κάρτες GYGA

1 όψη έγχρωμη εκτύπωση με ανάγλυφη ασημοτυπία

πίσω ασπρόμαυρη εκτύπωση και ματ πλαστικοποίηση

69€
1000 κάρτες BYGA

1 όψη έγχρωμη εκτύπωση με ανάγλυφη χαλκοτυπία

πίσω ασπρόμαυρη εκτύπωση και ματ πλαστικοποίηση

69€
Ειδικές επαγγελματικές κάρτες σε χαρτί βαριά χαρτιά.
 Τεμάχια Κωδικός Πλαστικοποίηση ματ ή γυαλιστερή Τιμή
1000 κάρτες 400C 400γρ. 2 όψεις έγχρωμη εκτύπωση 2 όψεις τοπικό UV 69€
1000 κάρτες SEK 750γρ. 2 όψεις έγχρωμη εκτύπωση 2 όψεις έντονο UV και ειδικό κοπτικό 79€
1000 κάρτες SLK 700γρ. 2 όψεις έγχρωμη εκτύπωση 2 όψεις έντονο UV και ειδικό κοπτικό (KRAFT καφέ) 99€
500 κάρτες BER 500micron διάφανη έγχρωμη εκτύπωση 1 όψη τύπου VISA (ΠΛΑΣΤΙΚΗ) 159€
500 κάρτες WEEK1 500micron λευκή έγχρωμη εκτύπωση 1 όψη τύπου VISA (ΠΛΑΣΤΙΚΗ) 159€
500 κάρτες WEEK2 500micron λευκή έγχρωμη εκτύπωση 2 όψεις τύπου VISA (ΠΛΑΣΤΙΚΗ) 199€
Σχεδιασμός μακέτας Τιμή
Σχεδιασμός νέας μοναδικής μακέτας για ειδικές κάρτες 29€

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ