.

Όλα τα παραπάνω γραφικά μπορούν να τυπωθούν σε όλα τα παρακάτω σχήματα: